Ива Петкова

Детски сън

Ерготерапията е насочена към деца, които имат затруднения с извършването да дейности от ежедневния живот.

Затрудненията могат да бъдат свързани с грубата моторика, координацията, неврологични, психични, умствени увреждания, сензорни дефицити, нарушения в храненето и организирането на дедена дейност.

Терапията винаги е съобразена с нуждите и желанията на детето. Често планът за интервенция е съобразен с адаптиране на домашната обстановка, за да може детето да се справи самостоятелно с ежедневните си дейности.

Пакети:
Детски сън

Ерготерапевтична консултация

Провежда се интервю с родителите и наблюдение на детето. След консултацията изпращам индивидуален ерготерапевтичен план. Възможна е и онлайн консултация, която включва разговор с родителите и наблюдение на детето в домашна среда. Преди провеждането и ще получите инструкции за техническата част, за да съм максимално полезна.

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА КОНСУЛТАЦИЯТА?

 • Меки методи на работа
 • Съвети за действие при чести нощни събуждания на детето
 • Насоки за ранни сутрешни ставания
 • Промяна на начините за приспиване на бебето
 • Организиране на режим на детето 
 • Насоки за приспиване при две деца на различна възраст или при близнаци в семейството
 • Преместване на детето в отделна стая
 • Приучаване към самостоятелно заспиване
 • Изготвяне на писмен план и стратегия 
 • Емоционална подкрепа за цялото семейство
ОПИСАНИЕ
 • Преглед на анкета и дневник на съня
 • Запознаване с ежедневието и темперамента на семейството
 • Продължителност на консултацията – 2 часа
 • Изпращане на подробен план и стратегия

45 лв

Терапевтична сесия

Ерготерапията е насочена към деца, които имат затруднения с извършването на дейности от ежедневния живот.

След проведена консултация изготвям план за интервенция спрямо нуждите и затрудненията на детето, който следвам при провеждането на терапевтичната сесия.
 

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА КОНСУЛТАЦИЯТА?

 • Меки методи на работа
 • Съвети за действие при чести нощни събуждания на детето
 • Различни начини за приспиване на бебето
 • Организиране на режим на детето 
 • Насоки за приспиване при две деца на различна възраст или при близнаци в семейството
 • Приучаване към самостоятелно заспиване
 • Изготвяне на писмен план за действие, който се актуализира всяка седмица в зависимост от напредъка
 • Ежедневно проследяване на резултатите и практически съвети 
 • Емоционална подкрепа за цялото семейство
ОПИСАНИЕ
 • Преглед на анкета и дневник на съня
 • Запознаване с ежедневието и темперамента на семейството
 • Първоначална консултация – 2 часа
 • Ежедневно проследяване по телефона за 4 седмици
 • Изпращане на план за всяка седмица
 • Емоционална подкрепа на семейството
 • Продължителност: 4 седмици 

35 лв