Ива Петкова

Детски сън

Детски сънЧестите събуждания, плачът и недоспиването се отразяват на здравето и качеството на живот както на бебето, така и на цялото семейство. Успокояващата новина е, че всяко дете може да се научи да спи по-добре. Ако търсите щадящ и мек подход – не се колебайте да се свържете с мен. 

Консултацията по детски сън ще ти помогне да се справиш с това предизвикателство.

Можеш да избереш пакет, съобразен с потребностите и възможностите на твоето семейство:

Пакети:
Детски сън

Индивидуална консултация

Тази консултация е удачен избор, когато детето заспива много трудно, будува през нощта или детето рязко е влошило съня си. Можеш да се възползваш от еднократно консултиране и ако се налага промяна в режима или начина на приспиване на детето.

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА КОНСУЛТАЦИЯТА?

 • Меки методи на работа
 • Съвети за действие при чести нощни събуждания на детето
 • Насоки за ранни сутрешни ставания
 • Промяна на начините за приспиване на бебето
 • Организиране на режим на детето 
 • Насоки за приспиване при две деца на различна възраст или при близнаци в семейството
 • Преместване на детето в отделна стая
 • Приучаване към самостоятелно заспиване
 • Изготвяне на устен план и стратегия 
 • Емоционална подкрепа за цялото семейство
ОПИСАНИЕ
 • Преглед на анкета и дневник на съня
 • Запознаване с ежедневието и темперамента на семейството
 • Продължителност на консултацията – 2 часа
 • Представяне на устен подробен план и стратегия
 • Провеждане на доуточняващ разговор по телефона в рамките на 20мин. до 2 седмици след проведената първоначална консултация (само с предварителна уговорка)

90 лв

Консултация с проследяване (4 седмици)

Проследяването дава възможност да се решат различни проблеми със съня на бебето или детето. Консултацията с проследяване е препоръчителна, когато имате нужда от повече подкрепа и информация през целия процес на работа по съня.

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА КОНСУЛТАЦИЯТА?

 • Меки методи на работа
 • Съвети за действие при чести нощни събуждания на детето
 • Различни начини за приспиване на бебето
 • Организиране на режим на детето 
 • Насоки за приспиване при две деца на различна възраст или при близнаци в семейството
 • Приучаване към самостоятелно заспиване
 • Представяне на писмен план за действие, който се актуализира всяка седмица в зависимост от напредъка на детето
 • Ежедневно проследяване на резултатите и практически съвети 
 • Емоционална подкрепа за цялото семейство
ОПИСАНИЕ
 • Преглед на анкета и дневник на съня
 • Запознаване с ежедневието и темперамента на семейството
 • Първоначална консултация – 2 часа
 • Ежедневно (в работни дни) проследяване по телефона за 4 седмици
 • Запознаване на семейството с план за работа за всяка седмица
 • Емоционална подкрепа на семейството
 • Продължителност: 4 седмици 

300 лв

Консултация с проследяване (6 седмици)

Проследяването дава възможност да се решат различни проблеми със съня на бебето или детето. Консултацията с проследяване е препоръчителна, когато имате нужда от повече подкрепа и информация през целия процес на работа по съня.

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА КОНСУЛТАЦИЯТА? 

 • Меки методи на работа
 • Съвети за действие при чести нощни събуждания на детето
 • Различни начини за приспиване на бебето
 • Организиране на режим на детето 
 • Насоки за приспиване при две деца на различна възраст или при близнаци в семейството
 • Приучаване към самостоятелно заспиване
 • Представяне на устен план за действие, който се актуализира всяка седмица в зависимост от напредъка
 • Ежедневно проследяване на резултатите и практически съвети 
 • Емоционална подкрепа за цялото семейство
ОПИСАНИЕ
 • Преглед на анкета и дневник на съня
 • Запознаване с ежедневието и темперамента на семейството
 • Първоначална консултация – 2 часа
 • Ежедневно (в работни дни) проследяване по телефона за 6 седмици
 • Запознаване на семейството с план за действие всяка седмица
 • Емоционална подкрепа на семейството
 • Продължителност: 6 седмици

340 лв