Ива Петкова

Детски сън

Ерготерапията е насочена към деца, които имат затруднения с извършването на дейности от ежедневния живот.

Затрудненията могат да бъдат свързани с грубата моторика, координацията, неврологични, психични, умствени увреждания, сензорни дефицити, нарушения в храненето и организирането на дедена дейност.

Терапията винаги е съобразена с нуждите и желанията на детето. Често планът за интервенция е съобразен с адаптиране на домашната обстановка, за да може детето да се справи самостоятелно с ежедневните си дейности.

Пакети:

Ерготерапевтична консултация

Провежда се интервю с родителите и наблюдение на детето. След консултацията изпращам индивидуален ерготерапевтичен план. Възможна е и онлайн консултация, която включва разговор с родителите и наблюдение на детето в домашна среда. Преди провеждането и ще получите инструкции за техническата част, за да съм максимално полезна.

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА КОНСУЛТАЦИЯТА?

 • Интервю с родителите
 • Наблюдение и обследване на детето
 • Оценка на развитието и дейностите на детето
 • Анализ на попълнен въпроник/анкета
 • Изготвяне на ерготерапевтична програма
 • Емоционална подкрепа за цялото семейство
ОПИСАНИЕ
 • Преглед на попълнен въпросник/анкета
 • Запознаване с ежедневието и уменията на детето
 • Продължителност на консултацията – 90 мин
 • Изпращане на ерготерапевтична програма

50 лв

Терапевтична сесия

Ерготерапията е насочена към деца, които имат затруднения с извършването на дейности от ежедневния живот.

След проведена консултация изготвям план за интервенция спрямо нуждите и затрудненията на детето, който следвам при провеждането на терапевтичната сесия.
 

С КАКВО ЩЕ ТИ Е ПОЛЕЗНА СЕСИЯТА?

 • Изготвяне на план за подобряване на уменията
 • Развиване, възстановяване, поддържане, модифициране на ежедневните умения
 • Сесията е фикусирана върху игрите, ежедневните дейности и училищните умения
 • Сесията цели да развива финно-моторните умения посредством различни играчки и специализирани уреди
 • Подобраване на баланс, проприоцепция, билатерална координация, двигателно планиране и др.
 • Сесията е с продължителност 50мин.
НА КОГО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ
 • аутизъм
 • детска церебрална парализа (ДЦП)
 • умствено изоставане
 • хидроцефалия
 • спина бифида
 • двигателни и сензорни увреждания
 • деца с дефицит на вниманието
 • деца със синдром на Даун и др.

40 лв