Меги

Много отзивчива човечна и приятна. С богати познания, които поднася деликатно!